Wykonanie remontu istniejącego muru oporowego oraz przebudowa prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w celu zabezpieczenia przyległych terenów mieszkalnych przed zalewaniem. Podczas powodzi w 1997 roku budynki na przedmiotowym odcinku rzeki zostały zalane. Mury miały liczne ubytki w spoinowaniu, podmycia w rejonie fundamentów – nie stanowiły ochrony mieszkańców  przez zagrożeniem kolejną powodzią.

Inwestor:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Termin realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2011

Zobacz Referencje