Język rozdzielczy stopnia wodnego Groszowice  stanowi ochronę przed zamuleniem dolnego awanportu oraz umożliwia bezpieczne dojście do śluz zestawów pchanych.  Został on zniszczony podczas powodzi w 1997 roku, na skutek przerwania korony. Pomimo późniejszych  napraw i modernizacji nadal był narażony na ciągłe uszkodzenia spowodowane przelewaniem się wody z Odry bezpośrednio do kanału oraz uszkodzenia mechaniczne powstające podczas manewrów sprzętu pływającego. Podstawowym zadaniem było dostosowanie stanu technicznego elementów konstrukcji stopnia dla potrzeb funkcjonowania żeglugi towarowej i turystyczno-rekreacyjnej po Odrze. Remont dolnego języka rozdzielczego został wykonany przy użyciu koparek na pontonach oraz zestawów pchanych. Odbudowa ubezpieczenia skarpowego języka objęła wykonanie ścianek szczelnych z oczepem stalowym oraz narzutu kamienia ciężkiego na skarpy pokryte geowłókniną.