Zakres prac remontowych objętych zadaniem  dotyczył odbudowy oraz modernizacji zniszczonego w wyniku powodzi ubezpieczenia skarpowego języka rozdzielczego w awanporcie dolnym obiektu.
Szczegółowy opis wykonanych prac:
Roboty ziemne i rozbiórkowe konstrukcji (wykopy, wbudowanie mas ziemnych, rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych) oraz  roboty budowlano-montażowe, wykonanie schodów żelbetowych, płyt żelbetowych, ubezpieczenia podstawy skarpy narzutem kamiennym.

Inwestor:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Termin realizacji: listopad-grudzień 2011