Śluza mała Wróblin służy przede wszystkim do śluzowania jednostek turystycznych oraz niewielkich zestawów transportowych. W toku wieloletniej eksploatacji zniszczeniu uległy ściany oraz perony zarówno głowy górnej oraz głowy dolnej śluzy. Ich stan wymagał bezzwłocznego remontu, w którego zakres weszła również wymiana napędów wrót górnych i dolnych z dotychczas stosowanych ręcznych na elektryczne. W ramach remontu wykorzystano ciężki sprzęt na pontonach, prom transportowy oraz jednostki pływające. Dodatkowym utrudnieniem w wykonaniu prac był brak możliwości dostarczenia materiałów oraz sprzętu drogą lądową, stąd konieczność realizacji dostaw promem transportowym. Specyfika prac wymagała bardzo precyzyjnej realizacji prac murarskich przy zastosowaniu cegły klinkierowej, która obecnie jest coraz rzadziej stosowanym materiałem budowlanym. W celu uzyskania większej trwałości ścian oraz peronów zastosowano wzmocnienie gęstą siatkę elementów kotwiących.