Roboty budowlane na ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego Eto Magnetic Sp. z o.o.  we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego,  polegające na wykonaniu wszystkich robót ziemnych na obiekcie: usunięcia humusu wraz z wywozem urobku, wykopów pod fundamenty oraz  dostarczenie kruszyw.