W okresie od czerwca 2013 do czerwca 2015  wykonaliśmy kompleksowo cztery roboty hydrotechniczno – budowlane w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Trzy przepławki komorowo-ryglowe  przy jazach: Psie Pole, Szczytniki, Różanka powstały w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej i umożliwienia migracji ryb oraz organizmów wodnych również podczas przerwy nawigacyjnej w zimie, gdy jazy nie utrzymują piętrzenia. W celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania  przepławek  zmieniono ukształtowanie koryta rzeki w obrębie ich wlotu i wylotu, oraz wykonano nowe ubezpieczenia skarp i dna rzeki w obrębie terenu objętego pracami budowlanymi. Powstały także  ścieżki komunikacyjne,  tarasy widokowe umożliwiające obserwację obiektu przez osoby postronne, schody skarpowe i  komory monitoringu. W ramach zadania wykonaliśmy  również  remont progu regulacyjnego stabilizującego dno Kanału Powodziowego, który znajduje się pod mostem  Jagiellońskim we Wrocławiu. Z uwagi na zły stan betonów stara  konstrukcja progu została całkowicie rozebrana i wykonano  nową z wykorzystaniem starych elementów kamiennych. W celu ograniczenia filtracji pod progiem umieszczono ściankę szczelną stalową połączoną z płytami ubezpieczenia ponuru.