Prace polegały na odtworzeniu zniszczonej przez powodzie zabudowy regulacyjnej i przywróceniu głównych parametrów koryta górskiego potoku Janówka, położonego na terenie Rudaw Janowickich, w powiecie jeleniogórskim. 

Wyeliminowanie zagrożenia w okresach wzmożonych opadów i roztopów  dla drogi asfaltowej Mniszków – Janowice Wielkie oraz letniskowego osiedla Janowice Wielkie. Powstrzymanie dewastacji koryta i umocnień oraz zapewnienie swobodnego przepływu wód w korycie cieku. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji potoku poprzez rozbiórkę uszkodzonej zabudowy regulacyjnej koryta, wykonanie nowej oraz udrożnienie (usunięcie dużych odkładów rumoszu i głazów naniesionych przez powodzie).

Szczegółowy opis wykonanych prac:
Roboty ziemne – wykopy i nasypy wraz z przywróceniem właściwego przekroju,
Wykonanie ubezpieczenia skarpowego brukiem kamiennym wtopionym w beton oraz narzutem kamiennym na geowłókninie;
Wykonanie budowli poprzecznych w dnie: progów i gurtów betonowo – kamiennej oraz drewnianej;
Wykonanie murów oporowych betonowych z okładziną kamienną  wraz ze skrzydełkami zamykającymi ;

 Inwestor: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Termin realizacji: lipiec-grudzień 2012