Wielokrotnie prowadziliśmy  również prace mające na celu przywrócenie parametrów III klasy drogi wodnej na odcinkach w : Opolu, Krapkowicach, Groszowicach, Kątach,  Oławie, Wrocławiu, Brzegu Dolnym,  Cigacicach, Krośnie Odrzańskim.
Odra jest rzeką żeglowną,  której podstawowe parametry (głębokość, szerokość, promień koryta) powinny gwarantować armatorom swobodny i bezpieczny przepływ.  Powstające po przejściu fali powodziowej odkłady rumoszu na dnie rzeki, powodują pogorszenie warunków żeglugowych, a czasem nawet całkowite unieruchomienie żeglugi. Zamulenie wpływa również znacząco na przepustowość koryta podczas kolejnych powodzi i może być przyczyną podpiętrzenia wód, a w efekcie wystąpienia  rzeki z wałów.

 

Inwestor

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Termin realizacji:  od 1992

Zobacz Referencje